facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 

avís legal

Titular: LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L.
Domicili: C/ NOVOA SANTOS Nº 68,1º, 15006 A CORUÑA
CIF: B 70023437
Telèfon: 981 22 56 76 Y 981 56 05 11
e-mail: info@licentiapatent.com
Noms de domini: licentiapatent.com i licentiapatent.es
Nom comercial registrat: OEPM nº 311078/8


En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als destinataris dels serveis oferts en aquest lloc web i als òrgans competents que el lloc web allotjat en els dominis www.licentiapatent.com i www.licentiapatent.es és titularitat de LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. amb C.I.F. B70023437, domicili en  Calle Novoa Santos, 68, 1º, 15006 A Coruña, telèfon 981225676 i e-mail: administrador@licentiapatent.com. La societat consta inscrita en el Registre Mercantil de la Corunya al tom 3027 de l’Arxiu, Secció General, al foli 164, fulla C-37265, inscripció 1ª. Ostenta la seva actual denominació en virtut d’acord adoptat en la junta general universal del 4 de setembre de 2013, inscrit en el Registre Mercantil de Santiago de Compostel·la, foli 174 dors, tom 72 de la Secció General de Societats, fulla SC-37.265, inscripció 11ª.


LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. és un despatx professional inscrit en el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial.


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. comunica que:

1. Amb relació a les dades personals que es poden  aportar a través de les funcionalitats d’aquest lloc web, les esmentades dades seran incloses en un fitxer titularitat de LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. amb l’única finalitat de gestionar les dades dels usuaris a efectes de mantenir la relació professional i possibilitar eventuals comunicacions. Igualment, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. podrà tractar les dades per realitzar trameses publicitàries i d’informació comercial per diferents mitjans, àdhuc electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis.

2. Per a la tramesa de newsletters i comunicacions anàlogues, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. utilitza tant les dades obtingudes a través del lloc web com altres bases de dades pròpies que tenen, entre les seves finalitats, la realització d’aquestes trameses, prenent sempre en consideració els requeriments de l’esmentada Llei Orgànica.

3. Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, serà necessari facilitar almenys les dades marcades amb un asterisc; en cas contrari, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. no podrà acceptar i gestionar el compliment de la relació establerta.

4. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades, caldrà remetre un escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades” a Calle Novoa Santos, 68, 1º, 15006 A Coruña.

5. En el moment que s’aportin dades, es podrà manifestar el desig de NO rebre comunicacions comercials electròniques de part de LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. Si no es desitja rebre aquestes comunicacions comercials electròniques en el futur, es podrà manifestar tal desig a través de l’adreça de correu postal ja esmentada.

OBJECTE 
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del propi lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris les esmentades modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al prestador.

El lloc web del prestador pot utilitzar “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix al lloc) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, s’utilitzaran les “cookies” per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi l’usuari a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, el prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En qualsevol cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció als dits llocs web, i posarà en coneixement de les autoritats competents llur contingut.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per a col·laborar de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots els continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el correcte funcionament els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin alguns errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat que disposa l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i els restants elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del prestador o, en el seu cas, en disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereixen, en qualsevol cas, l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar amb relació a aquests elements. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels dits propietaris.

Es pot realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, a través del següent correu electrònic: info@licentiapatent.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Santiago de Compostel·la.

 
actualitat
xarxes socials