facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 
empresa

què oferim

Inequívoca projecció de servei al client

Un servei personalitzat i adaptat a les necessitats específiques de cada client, tant presents com futures, perquè sabem que, en aquest entorn, cada vegada més competitiu i canviant, protegir allò que fa úniques a les empreses, la seva imatge de marca i els seus processos innovadors en tots els mercats, és de vital importància.

Capacitat tècnica

Garantim la gestió de la innovació en base a criteris de professionalitat, qualitat i seguretat jurídica. El nostre equip de professionals disposa d’una gran preparació tècnica, amb capacitat per a analitzar qualsevol proposta o plantejament no solament tenint en compte les normatives registrals, sinó considerant també les distintes implicacions jurídiques que es puguin plantejar, tant en l’actualitat com en el futur, de tal forma que el seu desenvolupament sigui factible i no creï problemes en altres àrees o, si els suscités, siguin posats de manifest des del primer moment.


L’obtenció de resultats està garantida per la incorporació permanent dels últims avenços tecnològics i informàtics, fins i tot connexió on-line amb les principals bases de dades mundials de propietat industrial, fons documentals de patents, bases de dades d’antecedents registrals, etc. Tots aquests mitjans al nostre abast fan possible i fiable l’acció de registre.

Assessorament integral

Les nostres activitats es desenvolupen tant davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), l’Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual (OMPI) o Oficina de la Unió Europea de Propietat Intel·lectual (EUIPO) com davant els Tribunals de Justícia competents en la matèria. Elaborem informes sobre l’estat de la tècnica en qualsevol activitat industrial, informes tècnics comparatius, informes jurídics, etc. i igualment intervenim en tot tipus de contractes que tinguin per objecte drets de propietat industrial i intel•lectual. És per tot això que tenim el convenciment que estem en condicions de donar la millor resposta en termes de qualitat de servei i retorn de la inversió que qualsevol empresa pugui demanar.

 
actualitat
xarxes socials