facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 
corporate compliance

licentia serveis jurídics

Comptem amb un equip multidisciplinari i innovador que ofereix un servei jurídic especialitzat o integral, dirigit tant a particulars com a empreses i institucions per ajudar-los a trobar les respostes i solucions als seus problemes jurídics, siguin cuales siguin, a través de l'eficient treball que desenvolupem de forma personalitzada i en equip.

Som un grup de professionals altament qualificat, emprenedor, dinàmic, entusiasta i expert en l'assessorament i defensa jurídica d'empreses, particulars i institucions, en les diferents branques del dret.

Els nostres senyals d'identitat són l'empatia cap al client, preocupació constant per entendre les seves necessitats i estricte compliment de les normes deontològiques. Aquestes qualitats, juntament amb la nostra àmplia experiència, formació, i disponibilitat, ens consoliden com un dels despatxos més professionalitzats del sector. Treballem diàriament amb el compromís constant d'oferir un servei jurídic diferenciat i de qualitat als nostres clients.

Desenvolupem la nostra activitat professional en tots els àmbits del dret, aportant professionalitat, fiabilitat i compromís a tots els nivells i en tots els àmbits, aportant sempre als nostres clients solucionis jurídiques responsables, precises, concretes i adequades en la defensa dels seus legítims interessos. La nostra àmplia experiència professional, ens permeten garantir una excel·lent orientació, considerant cada situació de forma individual per assessorar als nostres clients de la manera més eficaç possible.

Busquem sempre donar un tracte personalitzat a tots els nostres clients així com el bon fer diari en el nostre treball, oferint, amb això, un servei professional, rigorós i de qualitat. El nostre client marca l'objectiu, nosaltres posem el camí.

Tenim una àmplia experiència en:

DRET CIVIL

 • EN MATARIA DE LA LLEI DE CONTRACTE DE SEGUR: tant per a la defensa de la companyia asseguradora com de l'assegurat.
 • DRET DE FAMÍLIA: divorcis, separacions, mesures patern filials, adopció, guarda, acolliment, execució de sentències de família, pensió alimentosa, custòdia dels menors, visites.
 • SUCCESSIONS I HERÈNCIES. Quadern particional, procediments de divisió de l'herència, hereus, legataris, particions etc.
 • OBLIGACIONS I CONTRACTES: Desnonaments, redacció de contractes de compra venda, arrendaments, recobraments de deutes, clàusules especials etc.
 • DRET BANCARI: Clàusules abusives, clàusules solc.
 • PROPIETAT HORITZONTAL: reclamació d'impagament de quotes, alteracions d'element comú, etc.

DRET PENAL

 • Delictes de lesions, homicidi imprudent, maltractament familiar, coaccions, amenaces, injúries, calúmnies... etc.
 • Delictes contra el patrimoni, Robatori, furt, estafa, apropiació indeguda, etc.
 • Delictes per impagament d'aliments, etc.

DRET LABORAL

 • Accidents laborals, incapacitats, etc.

DRET ADMINISTRATIU

 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial.
 • Recursos contra multes de trànsit, etc.
 
actualitat
xarxes socials