facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 
servicios jurídicos

licentia servizos xurídicos

Contamos cun equipo multidisciplinar e innovador que ofrece un servizo xurídico especializado ou integral, dirixido tanto a particulares como a empresas e institucións para axudarlles a atopar as respostas e solucións aos seus problemas xurídicos, sexan cales sexan, a través do eficiente traballo que desenvolvemos de forma personalizada e en equipo.

Somos un grupo de profesionais altamente cualificado, emprendedor, dinámico, entusiasta e experto no asesoramento e defensa xurídica de empresas, particulares e institucións, nas distintas ramas do dereito.

As nosas señas identidade son a empatía cara ao cliente, preocupación constante por entender as súas necesidades e estrito cumprimento das normas deontolóxicas. Estas cualidades, xunto con nosa ampla experiencia, formación, e dispoñibilidade, consolídannos como un dos despachos máis profesionalizados do sector. Traballamos diariamente co compromiso constante de ofrecer un servizo xurídico diferenciado e de calidade aos nosos clientes.

Desenvolvemos a nosa actividade profesional en todos os ámbitos do dereito, achegando profesionalidade, fiabilidade e compromiso a todos os niveis e en todos os ámbitos, achegando sempre aos nosos clientes soluciones xurídicas responsables, certeiras, concretas e adecuadas na defensa dos seus lexítimos intereses. A nosa ampla experiencia profesional, permítennos garantir unha excelente orientación, considerando cada situación de forma individual para asesorar aos nosos clientes da maneira máis eficaz posible.

Buscamos sempre dar un trato personalizado a todos os nosos clientes así como o bo facer diario no noso traballo, ofrecendo, con iso, un servizo profesional, rigoroso e de calidade. O noso cliente marca o obxectivo, nós poñemos o camiño.

Temos unha ampla experiencia en:

DEREITO CIVIL

 • EN MATERIA DA LEI DE CONTRATO DE SEGURO: tanto para a defensa da compañía aseguradora como do asegurado.
 • DEREITO DE FAMILIA: divorcios, separacións, medidas paterno filiais, adopción, garda, acollemento, execución de sentenzas de familia, pensión alimenticia, custodia dos menores, visitas.
 • SUCESIÓNS E HERDANZAS. Caderno particional, procedementos de división da herdanza, herdeiros, legatarios, particións, etc.
 • OBRIGACIÓNS E CONTRATOS: Desafiuzamentos, redacción de contratos de compra venda, arrendamentos, recobros de débedas, cláusulas especiais, etc.
 • DEREITO BANCARIO: Cláusulas abusivas, cláusulas adoito.
 • PROPIEDADE HORIZONTAL: reclamación de falta de pagamento de cotas, alteracións de elemento común, etc.

DEREITO PENAL

 • Delitos de lesións, homicidio imprudente, malos tratos familiares, coaccións, ameazas, inxurias, calumnias... etc.
 • Delitos contra o patrimonio, roubo, furto, estafa, apropiación indebida, etc.
 • Delitos por falta de pagamento de alimentos, etc.

DEREITO LABORAL

 • Accidente laborais, incapacidades, etc.

DEREITO ADMINISTRATIVO

 • Reclamacións de responsabilidade patrimonial.
 • Recursos contra multas de tráfico, etc.

 

 
actualidad
redes sociales